PRIVACY VERKLARING

Groothandel Kramer B.V.
, gevestigd aan Kwartellaan 36, 2566 DX Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.groothandelkramer.nl 
Kwartellaan 36 
2566 DX Den Haag

C. Nijland is de Functionaris Gegevensbescherming van Groothandel Kramer B.V. 
Hij is te bereiken via groothandelkramer@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Groothandel Kramer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam met voorletters
- Naam bedrijf
- Adresgegevens bedrijf
- KVK nummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via groothandelkramer@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Groothandel Kramer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Groothandel Kramer B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groothandel Kramer B.V.) tussen zit. Groothandel Kramer B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Windows 10 met Office pakket en email via Google (gmail)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Groothandel Kramer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Groothandel Kramer B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De hostingprovider voor de website van Groothandel Kramer BV (webklik, zie voor meer informatie: webklik.nl) maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan zij informatie op zoals IP-adres, surfgedrag en alle persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat. Zij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om hun website te verbeteren. Meer informatie over de cookies die webklik bijhoudt en de partijen waarmee zij samenwerken vindt u in hun cookiebeleid.

Groothandel Kramer BV zelf maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Door gebruik te blijven maken van de website gaat u hiermee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groothandel Kramer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar groothandelkramer@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Groothandel Kramer B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Groothandel Kramer B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met groothandelkramer@gmail.com